Memoriam, de gedenkplaats voor hen die zijn overleden.
Coen Hartogs Douwe Visser Arie Rinsma Adriaan Verkaik
Harlingen Makkum Harlingen Harlingen
-1998 05-2000 11-2000 03-2004
Marco Clowting Gjalt Scheepvaart Anthon Snel Wisse Groen
  Harlingen Zurich Harlingen Leeuwarden
09-2005 01-2009 07-2009 06-2010
Jan Wijkstra Andries Kuperus Harry Iedema Eelke de Vries
Sneek Sneek Joure Harlingen
01-2013 11-2014 05-2016 10-2016