Wie zijn wij
Naam: Peter Hans Naam: Sietse Borgman Naam: Hermanes Wever
Woonplaats: Harlingen Woonplaats: Harlingen Woonplaats: Harlingen
Geboorte jaar: 1948 Geboorte jaar: 1964 Geboorte jaar: 1954
Functie: Bas Functie: Bas Functie: Bas en
Voorzitter
Naam: Esger de Boer Naam: Geert v/d Molen Naam: Siebout Poelsma
Woonplaats: Harlingen Woonplaats: Harlingen Woonplaats: Harlingen
Geboorte jaar: 1942 Geboorte jaar: 1953 Geboorte jaar: 1948
Functie: 1e Stem en Functie: 2e Stem en Functie: Bas
Penningmeester Redacteur
Naam: Leo Tersmette Naam: Rein Roosma Naam: Gerrit van Drie
Woonplaats: Harlingen Woonplaats: Franeker Woonplaats: Franeker
Geboorte jaar: 1945 Geboorte jaar: 1948 Geboorte jaar: 1947
Functie: Bas Functie: 2e Stem Functie: 2e Stem
Naam: Joop Oord Naam: Erik de Boer Naam: Wystke Hoekstra
Woonplaats: Franeker Woonplaats: Harlingen Woonplaats: Franeker
Geboorte jaar: 1944 Geboorte jaar: 1943 Geboorte jaar: 1951
Functie: 2e Stem Functie: Bas Functie: Accordeoniste
Naam: Lo Rijfkogel Naam: Rein Visser Naam: Albert Koornstra
Woonplaats: Harlingen Woonplaats: Franeker Woonplaats: Makkum
Geboorte jaar: 1939 Geboorte jaar: 1946 Geboorte jaar: 1946
Functie: 2e Stem Functie: 2e Stem Functie: 2e Stem
Naam: Albert Visser Naam: Sipke Beuker Naam: Alfred Green
Woonplaats: Harlingen Woonplaats: Harlingen Woonplaats: Harlingen
Geboorte jaar: 1936 Geboorte jaar: 1950 Geboorte jaar: 1933
Functie: 2e Stem Functie: Bas Functie: 2e Stem
Naam: Tamme Wouda Naam: Harm Wilbrink Naam: Meine v/d Wal
Woonplaats: Harlingen Woonplaats: Harlingen Woonplaats: Franeker
Geboorte jaar: 1942 Geboorte jaar: 1963 Geboorte jaar: 1946
Functie: 1e Stem Functie: Bas Functie: 1e Stem en
Secretaris
Naam: Jelte v/d Veer Naam: Hielke de Boer Naam: Albert Bouma
Woonplaats: Harlingen Woonplaats: Harlingen Woonplaats: Harlingen
Geboorte jaar: 1941 Geboorte jaar: 1946 Geboorte jaar: 1936
Functie: 2e Stem Functie: 2e Stem Functie: Bas
Naam: Gerrit Kreffer Naam: Bert Nijenhuis Naam: Kor v/d Zee
Woonplaats: Harlingen Woonplaats: Minnertsga Woonplaats: Leeuwarden
Geboorte jaar: 19-- Geboorte jaar: 1958 Geboorte jaar: 1946
Functie: Bas Functie: Bas Functie: 2e Stem
Naam: Gerben Ypma Naam: Teake Postma Naam: Jos van Slooten
Woonplaats: Harlingen Woonplaats: Harlingen Woonplaats: Harlingen
Geboorte jaar: 1947 Geboorte jaar: 1955 Geboorte jaar: 1936
Functie: 2e Stem Functie: 1e Stem en Functie: 1e Stem
Bestuurslid
Naam: Jan Nieveen Naam: Harry Ploegstra Naam: Jan Barkhof
Woonplaats: Harlingen Woonplaats: Franeker Woonplaats: Franeker
Geboorte jaar: 1948 Geboorte jaar: 1952 Geboorte jaar: 1947
Functie: 1e Stem Functie: Bas Functie: Techniek
Naam: Tjerk Fokkema Naam: Jan Deelstra Naam: Fred Jeeninga
Woonplaats: Franeker Woonplaats: Franeker Woonplaats: Harlingen
Geboorte jaar: 1947 Geboorte jaar: 1947 Geboorte jaar: 1938
Functie: Bas Functie: 2e Stem Functie: Bas
Naam: Wieberen Rodenhuis Naam: Henk Nak Naam: Bart Switynk
Woonplaats: Franeker Woonplaats: Harlingen Woonplaats: Harlingen
Geboorte jaar: 1952 Geboorte jaar: 1952 Geboorte jaar: 1940
Functie: Bas Functie: 1e Stem Functie: 1e Stem
Naam: Auke Dijkstra Naam: Durk Tabak Naam: Jan van Houten
Woonplaats: Makkum Woonplaats: Makkum Woonplaats: Harlingen
Geboorte jaar: 1937 Geboorte jaar: 1957 Geboorte jaar: 1940
Functie: 2e Stem Functie: Bas Functie: Bas
Naam: Wil v/d Starre Naam: Klaas Bakker Naam: Jelle Smid
Woonplaats: Midlum Woonplaats: Makkum Woonplaats: Makkum
Geboorte jaar: 1952 Geboorte jaar: 1946 Geboorte jaar: 1954
Functie: 1e Stem Functie: Bas Functie: 1e Stem
Naam: Cees Amels Naam: Theo Rinia Naam: Meine Zijlstra
Woonplaats: Makkum Woonplaats: Makkum Woonplaats: Franeker
Geboorte jaar: 1938 Geboorte jaar: 1953 Geboorte jaar: 1953
Functie: 1e Stem Functie: 2e Stem Functie: 2e Stem
Naam: Anne Krikke Naam: Harm Schraa Naam: Theunis Boonstra
Woonplaats: Franeker Woonplaats: Oppenhuizen Woonplaats: Wommels
Geboorte jaar: 1946 Geboorte jaar: 1951 Geboorte jaar: 1946
Functie: Bas Functie: 1e Stem Functie: 1e Stem
Naam: Pieter Elbers Naam: Geert Vlietstra Naam: Theo Goudberg
Woonplaats: Harlingen Woonplaats: Sneek Woonplaats: Franeker
Geboorte jaar: 1940 Geboorte jaar: 1939 Geboorte jaar: 1937
Functie: 2e Stem Functie: 2e Stem Functie: 2e Stem
Naam: Klaas Vlietstra      
Woonplaats: Sneek        
Geboorte jaar: 1935    
Functie: 1e Stem